April 18, 2019, 10:24 pm
Home HCL Razboieni 2016
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI
 
PENTRU ANUL 2016
 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IUNIE 2016

Nr.crt.

HCL Razboieni pe luna

iunie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/29.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza