September 20, 2019, 7:30 pm
Home HCL Razboieni 2019
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2019
 

 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 7/07.02.2019 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 8/28.02.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare drumuri locale in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 9/28.02.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asuprea obiectivului de investitie “Modernizare drumuri locale in Comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 10/28.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 11/28.02.2019 privind decontarea platii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic

Vizualizeaza

6

HCL 12/28.02.2019 privind aderarea comunei Razboieni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Valea Topolitei”

Vizualizeaza

7

HCL 13/28.02.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  Lucrari de consolidare - restaurare si punere in valoare “Monumentul eroilor cazuti in lupta de la Valea Alba”, in vederea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantarea a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, plata comisionului de garantare, incheierea acordurilor de garantare

Vizualizeaza

8

HCL 14/28.02.2019 privind stabilirea locurilor de desfasurare a adunarilor publice

Vizualizeaza

9

HCL 15/28.02.2019 privind aderarea comunei Razboieni, judetul Neamt la Asociatia “Zona Metropolitana” Piatra Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 16/04.03.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 17/04.03.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 18/09.04.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 19/09.04.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 20/09.04.2019 privind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Razboieni

Vizualizeaza

4

HCL 21/12.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 22/12.04.2019 privind decontarea platii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

mai 2019

Vizualizare

1

HCL 23/03.05.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 03.05.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 24/03.05.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 03.05.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 25/03.05.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Balmus Petru

Vizualizeaza

4

HCL 26/03.05.2019 privind avizarea Regulamentului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 27/03.05.2019 privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Razboieni

Vizualizeaza

6

HCL 28/03.05.2019 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 29/03.05.2019 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru vehiculele aflate in dotarea proprie a Unitatii Administrativ - Teritoriale

Vizualizeaza

8

HCL 30/03.05.2019 privind alocarea unei sume de bani Scolii Gimnaziale “Constantin Virgil Gheorghiu” in vederea organizarii unei excursii scolare cu elevii care au merite deosebite la invatamant, in anul scolar 2018 - 2019

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

Iunie 2019

Vizualizare

1

HCL 31/05.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Infiintare retea de distributie gaze naturale in Comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 32/11.06.2019 privind aprobarea Devizului general la data de 10.06.2019 obiectivului de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL33/11.06.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 10.06.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 34/10.06.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 10.06.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 35/27.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

6

HCL 36/27.06.2019 privind aprobarea Tabloului cu impozite şi taxele locale, pentru anii 2019-2020

Vizualizeaza

7

HCL 37/27.06.2019 privind rectificarea bugetară

Vizualizeaza

8

HCL 38/27.06.2019  cu privire la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 39/27.06.2019 de respingere a Proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr. 36 din 23.12.2016 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ", din Zona 3, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

Iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 40/04.07.2019 privind rectificarea bugetului local 

Vizualizeaza

2

HCL 41/10.07.2019 privind modificarea si completarea HCL36 din 27.06.2019 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Războieni nr.36 din 27.06.2019, a Anexei nr.l privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în comuna Războieni, pentru anul 2019-2020 şi Anexei nr. 4 privind Procedurile de calcul şi plata taxelor aferente art. 486 din Codul fiscal

Vizualizeaza

3

HCL 42/10.07.2019 privind acceptarea transmiterii fara plata de la ISU  Neamt  a unei autospeciale de interventie si salvare la inaltime

Vizualizeaza

4

HCL 43/10.07.2019 privind aprobarea realizarii investitiei “Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 44/10.07.2019 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie “Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

august 2019

Vizualizare

1

HCL 46/19.08.2019 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local 

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

sept 2019

Vizualizare

1

lHCL 47/12.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 48/12.09.2019 privind numirea doamnei Hirtan Adina-Brindusa ca reprezentant al Consiliului Local Razboieni, cu atributiile aferente , in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni, in anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

3

HCL 49/12.09.2019 privind numirea domnului Galusca Constantin ca reprezentant al Consiliului Local Razboieni,  in Comisia de Evaluarea si Asigurare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorghiu" Razboieni, in anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza