May 23, 2019, 12:06 pm
Home HCL Razboieni 2019
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2019
 

 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 7/07.02.2019 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

HCL 8/28.02.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare drumuri locale in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 9/28.02.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asuprea obiectivului de investitie “Modernizare drumuri locale in Comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 10/28.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 11/28.02.2019 privind decontarea platii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic

Vizualizeaza

6

HCL 12/28.02.2019 privind aderarea comunei Razboieni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Valea Topolitei”

Vizualizeaza

7

HCL 13/28.02.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  Lucrari de consolidare - restaurare si punere in valoare “Monumentul eroilor cazuti in lupta de la Valea Alba”, in vederea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantarea a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, plata comisionului de garantare, incheierea acordurilor de garantare

Vizualizeaza

8

HCL 14/28.02.2019 privind stabilirea locurilor de desfasurare a adunarilor publice

Vizualizeaza

9

HCL 15/28.02.2019 privind aderarea comunei Razboieni, judetul Neamt la Asociatia “Zona Metropolitana” Piatra Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 16/04.03.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 17/04.03.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 18/09.04.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 19/09.04.2019 privind asigurarea cofinantarii conform devizului general actualizat pentru restul de executat la data de 01.01.2019 datorita modificarilor codului fiscal introduse prin OUG a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice cu repercursiuni asupra obiectivului de investitie “Modernizare si asfaltare DC25 si DC195 in Comuna Razboieni, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 20/09.04.2019 privind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Razboieni

Vizualizeaza

4

HCL 21/12.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 22/12.04.2019 privind decontarea platii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic

Vizualizeaza