April 4, 2020, 8:27 pm
Home HCL Razboieni 2020
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2020
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/17.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2020 privind modificarea si completarea HCL 62/05.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, incepand cu data de 01 ianuarie 2020, pentru persoanele fizice/ si persoanele juridice/ agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala a comunei Razboien

Vizualizeaza

 
 
 
 
 
 

Nr.crt.

HCL Razboieni luna

 feb2020

Pdf

1

HCL 3/14.02.2020 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 4/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 5/14.02.2020 privind asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern pentru exercitiul bugetar al anului 2020

Vizualizeaza

4

HCL 6/14.02.2020 privind prelungirea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

5

HCL 7/14.02.2020  privind prelungirea unui contract de concesiune

Vizualizeaza

 
 

 

Nr.crt.

HCL Razboieni din lunamartie  2020

Vizualizare

1

HCL 8/16.03.2020 privind alocarea sumei de 5000 lei, de la bugetul local, in vederea asigurarii cresterii capacitatii de interventii in prevenirea si combaterea  infectiei de coronavirus

Vizualizeaza