December 1, 2023, 4:02 pm
Home Anunt important privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND

AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR

TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

Unitatea administrativ - teritorială Războieni, din judeţul Neamţ, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 17 şi 39

începând cu data de 26.09.2022, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Războieni, conform art. 14, alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Războieni şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară