December 1, 2023, 3:37 pm
Home CRRN Razboieni

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare

Neuropsihiatrica Razboieni

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni reprezintă o forma de institutie a statului care asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire si facilitati  recuperare şi reabilitare persoanelor adulte cu handicap neuropsihic.

Din anul 1999. instituţia funcţionează sub denumirea de  Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni conform cu art. 6 din O.U. 102/1999, modificată şi nr. 519/2002 si este subordonata Consiliului Judetean Neamt.

Activitatea centrului se bazează pe respectarea legislaţiei în vigoare, a indeplinirii sarcinilor de serviciu, asigurând beneficiarilor de servicii condiţii cât mai bune de viata şi acordând o atenţie deosebită nevoilor fiecărui asistat în parte.

Setul de servicii eleborat este determinat de respectarea urmatoarelor drepturi:

 • drepturile universale ale omului;
 • autonomia si autodeterminarea;
 • demnitatea personala;
 • valorizarea;
 • intimitatea;
 • confidentialitatea

Centrul nostru ofera servicii de asistenta si ingrijire, recuperare, cu scopul final de reintegrare sociala a unui numar cit mai mare de beneficiari institutionalizati pe fondul unui tip de handicap.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul centrului nostru sunt persoane de peste 18 ani care prezintă dizabilităţi neuropsihice conform certificatelor de persoane cu handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  Neamţ.

Beneficiarii sunt internaţi la cererea lor, a aparţinătorilor legali sau a familiei, care fac dovada că aceştia nu suferă de boli transmisibile, nu pot fi îngrijiţi şi nu detin bunuri si alte venituri care să permită întreţinerea lor în familie.

Externarea pacienţilor se face la cererea celui care a solicitat internarea daca se dovedeste ca exista susţinere şi posibilităţi de îngrijire la domiciliu. Transferul la alta institutie se face prin încheierea unui protocol între unităţi.

Serviciile puse la dispozitia beneficiarului sunt urmatoarele :

 • primire - evaluare -iesire
 • conditii de locuit
 • ingrijire
 • recuperare
 • reintegrare sociala
 • drepturi, reclamatie, protectie
 • personal
 • management si administratie.

Centrul reprezintă o formă de instituţie a statului care asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap neuropsihic.

Capacitatea centrului este de 205 locuri.

Unitatea este amplasată in localitatea Războieni, la 2km faţă de reşedinţa de comună, cu acces la reţeaua judeţeană de drumuri si dispune de:

 • 4 clădiri principale cu spatii pentru activităţi de recuperare, activităţi medicale curente, dormitoare, camere de zi;
 •  anexe (centrală termică, magazii, grup alimentar) accesibile tuturor beneficiarilor.
 •  post telefonic cu linie telefonică directă;
 •  mijloc de transport propriu;
 • spaţii pentru activităţi in aer liber.

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de internare in Centru sunt urmatoarele:

- cerere personala sau din partea apartinatorilor;

- recomandare medicala eliberata de medicul specialist;

-certificate de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap eliberata de Comisia de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti;

-analize medicale -radioscopie pulmonara, examen de laborator (coproculturi), examen sange, examen psihiatric, test HIV;

 


Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni

Director Dr. Dumitrescu Cristina Monica

Loc Razboieni

Jud Neamt

Cod postal 617377

Tel / fax 0233 292909

E-mail crrn_razboieni[at]yahoo[dot]com

Director Dr. Dumitrescu Cristina Monica