July 5, 2022, 1:19 am
Home Dispozitii si proiecte hotarari 2022

DISPOZITII CONVOCARE CONSILIU LOCAL 

2022

 

Sedinta 09.06.2022

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 47/31.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 09.06.2022, ora 15.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor telmico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2021-2022

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 32/31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Monument eroi"

Vizualizeaza

Sedinta 06.05.2022

 

Nr.crt.

Dispozitii

Vizualizare

1

Dispozitia 40/06.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 06.05.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Razboieni, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Protectia Animalelor Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare la data de 31.03.2022

Vizualizeaza

 

Sedinta 14.04.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 36/12.04.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 14.04.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public in comuna razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public judetean in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti, Razboieni, Bodesti, Girov, Dobreni si Garcina din judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Sedinta 05.04.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 31/29.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 05.04.2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ" in vederea exercitării votului

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere în vederea realizării proiectului de investiţie „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale de interes public judeţean în comunele Ştefan Cel Mare, Dragomireşti, Războieni, Bodeşti, Girov, Dobreni şi Gârcina din judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.7 din 25.02.2022 privind dezmembrarea unui trup de teren situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul: Lucrari de consolidare-restaurare si punere in valoare "Monumentul Eroilor cazuti in lupta de la Valea Alba"

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul:Modenizare reabilitare si dotare asezamant cultural Spiru Haret, comuna Razboieni, judetul Neamt" Vizualizeaza

 

 Sedinta 10.03.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 27/04.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 10 martie 2022, ora 09.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii si taierii unor arbori aflati pe domeniul public

Vizualizeaza

 

Sedinta 25.02.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 18/10.02.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25 februarie 2022, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei de 199mp teren domeniu public, necesara pentru realizarea obiectivului de investitii "Proiect de Interes Comun de Modernizare a retelei de energie electrica - CARMEN -Vol 4.6.1 - PTA2 Razboieni, com. Razboieni, jud Neamt"

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare de aprobare a Acordului de asociere in vederea realizarii in comun a proiectului de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti si Razboieni din judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui trup de teren situat in extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

Sedinta 28.01.2022

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 3/21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 28 ianuarie 2022, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023-2025

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Razboieni, judetul Neamt, la data de 31.12.2021

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

 

Arhiva2021

Sedinta 23.12.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 95/22.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 23 decembrie 2021, ora 11.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

Sedinta 15.12.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 94/09.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 15 decembrie 2021, ora 14.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2022

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2022

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7000lei, de la bugetul local pe anul 2021, in vederea acordarii de pachete cadou, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pentru copii,persoane cu handicap si persoane defavorizate

Vizualizeaza

 

7

Proiect de hotarare privind approbarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare

Vizualizeaza

 

Sedinta 25.11.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 87/19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25 noiembrie 2021, ora 14.30

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizeaza

Sedinta 28.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 80/22.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 28 octombrie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Razboieni

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui trup de teren in intravilanul satului Razboienii de Jos, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare privind Programul national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Sedinta 25.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 79/21.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 25 octombrie 2021, ora 10.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU in cadrul UAT Razboieni"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  "Achizitionarea de echipamente si dotari pentru SVSU in cadrul UAT Razboieni"

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 05.10.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 72/04.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 04 octombrie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 

Sedinta 22.09.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 68/15.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 septembrie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Razboieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 

 

4

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

 

 

Vizualizeaza

 

 

 

5

 

 


Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

 

 

 

Vizualizeaza

 

Sedinta 08.09.2021

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 66/07.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 08 septembrie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorgiu" Razboieni

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale "Constantin Virgil Gheorgiu" Razboieni

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 15/12.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 18 februarie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

2

Dispozitia 45/05.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 06 mai 2021, ora 09.30

Vizualizeaza

3

Dispozitia 46/25.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 31 mai 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

4

Dispozitia 48/15.06..2021 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 iunie 2021, ora 14.00

Vizualizeaza

Arhiva 2020

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 1/09.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 17 ianuarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

2

Dispozitia 4/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 30 ianuarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

3

Dispozitia 13/06.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 14 februarie 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

4

Dispozitia 26/12.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 16 martie2020, ora 8.30

Vizualizeaza

5

Dispozitia 27/23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 03 aprilie2020, ora 8.30

Vizualizeaza

6

Dispozitia 34/24.042020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 04 mai 2020, ora 8.30

Vizualizeaza

7

Dispozitia 38/29.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 12 iunie 2020, ora 11.00

Vizualizeaza

8

Dispozitia 40/22.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 24 iunie 2020

Vizualizeaza

9

Dispozitia 49/17.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 24 iulie 2020

Vizualizeaza

10

Dispozitia 55/03.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni 07 august 2020

Vizualizeaza

11

Dispozitia 65/25.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 01 septembrie 2020, ora 8,30

Vizualizeaza

12

Dispozitia 72/18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 25 septembrie 2020, ora 8,30

Vizualizeaza

13

Dispozitia 89/05.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 10 noiembrie 2020, ora 14.00

Vizualizeaza

14

Dispozitia 93/23.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 30 noiembrie 2020, ora 12.00

Vizualizeaza

15

Dispozitia 95/30.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 08 decembrie 2020, ora 09.00

Vizualizeaza

16

Dispozitia 124/11.12.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 11 decembrie 2020, ora 12.00

Vizualizeaza

17

Dispozitia 136/28.12.2020 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in data de 05 ianuarie 2021, ora 12.00

Vizualizeaza

Arhiva 2019

 

Nr.crt.

Dispozitii

 

Vizualizare

1

Dispozitia 50/16.05.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 23 mai 2019, ora 8.30

 

Vizualizeaza

2

Dispozitia 56/04.06.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 05 iunie 2019, ora 10.00

Vizualizeaza

3

Dispozitia 61/10.06.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 11 iunie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

4

Dispozitia 65/19.06.2019 privind convocarea  in sedinta ordinara a  Consiliului Local Razboieni  in data de 27 iunie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

5

Dispozitia 67/01.07.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 04 iulie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

6

Dispozitia 73/09.07.2019 privind convocarea  in sedinta "de indata" a  Consiliului Local Razboieni  in data de 10 iulie 2019, ora 08.30

Vizualizeaza

7

Dispozitia 74/15.07.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 22 iulie 2019, ora 8.30

Vizualizeaza

8

Dispozitia 87/12.08.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 19.08 2019, ora 8.30

Vizualizeaza

9

Dispozitia 91/05.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 12.09.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

10

Dispozitia 94/25.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 04.10.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

11

Dispozitia 104/21.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 25.10.2019, ora 8.30

Vizualizeaza

12

Dispozitia 117/07.11.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 15.11.2019, ora 8.30 Vizualizeaza

13

Dispozitia 123/27.11.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta ordinara in data de 05.12.2019, ora 8.30
Vizualizeaza

14

Dispozitia 134/12.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 13.12.2019, ora 8.30 Vizualizeaza

15

Dispozitia 136/23.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Razboieni in sedinta extraordinara in data de 24.12.2019, ora 8.30 Vizualizeaza
 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online