June 20, 2021, 7:10 pm
Home HCL Razboieni 2021
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2021
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MAI 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni mai 2021

Pdf

1

HCL 23/06.05.2021 privind completarea anexei nr.3 la HCL nr.14/30.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/31.05.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

Vizualizeaza

3

HCL 25/31.05.2021 privind modificarea art.5 alin.1 din HCL nr.14/30.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt, precum si de abrogare a art.18 din anexa nr.3

Vizualizeaza

4

HCL 26/31.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA APRILIE 2021 
 

Nr.crt

HCL Razboieni aprilie 2021

Pdf

1

HCL 19/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si a estimarilor pentru perioada 2022-2024

Vizualizeaza

2

HCL 20/19.04.2021 privind dezmembrarea unui trup de teren situat in intravilanul satului Razboienii de jos, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 21/19.04.2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Razboieni, judetul Neamt, pentru anul 2021

Vizualizeaza

4

HCL 22/19.04.2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Razboieni, pentru perioada 2021-2025

Vizualizeaza

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MARTIE 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni

Pdf

1

HCL 11/05.04.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat

Vizualizeaza

2

HCL 12/05.04.2021 privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Razboieni (Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si de disciplina)

Vizualizeaza

3

HCL 13/05.04.2021 privind aprobarea devizului general reactualizat in urma procedurii de achizitie si a asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 14/05.04.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 15/05.04.2021 privind stabilirea unei taxe orare pentru inchirierea buldoexcavatorului din dotarea Comunei Razboieni

Vizualizeaza

6

HCL 16/05.04.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2021

Vizualizeaza

7

HCL 17/05.04.2021 privind Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Razboieni

Vizualizeaza

8

HCL 18/05.04.2021 privind reactualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Razboieni

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Razboieni martie 2021

Pdf

1

HCL 7/08.03.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 8/08.03.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 9/08.03.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA FEB 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni ianuarie 2021

Pdf

1

HCL 3/18.02.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Razboieni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 4/18.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Razboieni si a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia

Vizualizeaza

3

HCL 5/18.02.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat in scopul promovarii proiectului "Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comunele Tupilati, Botesti si Razboieni, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 6/18.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general a comunei Razboieni

Vizualizeaza

 

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IAN 2021

 

Nr.crt

HCL Razboieni ianuarie 2021

Pdf

1

HCL 1/05.01.2021 privind mocificare si completarea HCL 33/08.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza

2

HCL2/05.01.2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversira de stat pe raza comunei Razboieni, pentru anul scolar 2021-2022

Vizualizeaza