April 12, 2024, 11:14 pm
Home HCL Razboieni 2022
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2022
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA DECEMBRIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 60/06.12.2022 privind alocarea sumei de 8.000 lei, de la bugetul local pe anul 2022, in vederea acordarii de pachete cadou, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, pentru copii, persoane cu handicap si persoane defavorizate

Vizualizeaza

2

HCL 61/06.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

3

HCL 62/06.12.2022 privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local pentru anul 2023

Vizualizeaza

4

HCL 63/06.12.2022 privind completarea inventarului bunurilor mobile care apartin domeniului privat al Comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 64/15.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

6

HCL 65/15.12.2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza comunei Razboieni, pentru anul şcolar 2023-2024

Vizualizeaza

7

HCL 66/15.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri săteşti în comuna Războieni, judeţul Neamţ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vizualizeaza

8

HCL 67/22.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

9

HCL 68/22.12.2022 privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Razboieni, judetul Neamt”, finantat prin Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, respectiv acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente chelutielilor implementarii proiectului si care nu sunt finantate de AFM

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA NOIEMBRIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 55/10.11.2022 privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 53/27.10.2022, privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”

Vizualizeaza

2

HCL 56/10.11.2022 privind atestarea bunurilor care apartin domeniul public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 57/10.11.2022 privind implementarea proiectului „Achiziția de dotări și pardoseală sportivă de exterior pentru terenul de sport multifuncțional din comuna Războieni”

Vizualizeaza

4

HCL 58/10.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Achiziția de dotări și pardoseală sportivă de exterior pentru terenul de sport multifuncțional din comuna Războieni”

Vizualizeaza

5

HCL 59/10.11.2022 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 45/04.10.2022 rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

2

HCL 46/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect

Vizualizeaza

3

HCL 47/27.10.2022 privind aprobarea Situatiei financiare la data de 30.09.2022

Vizualizeaza

4

HCL 48/27.10.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Vizualizeaza

5

HCL 49/27.10.2022 aprobarea valorii investiilor aferente UAT Războieni si participarea Consiliului Local Războieni la cofinantarea pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”

Vizualizeaza

6

HCL 50/27.10.2022 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apă și apă uzată, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020”

Vizualizeaza

7

HCL 51/27.10.2022 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

8

HCL 52/27.10.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

   Vizualizeaza

9

HCL 53/27.10.2022 privind acordarea unui mandat special

   Vizualizeaza

10

HCL 54/27.10.2022 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din comuna Războieni către Serviciul de Ambulanță Județean Neamț

   Vizualizeaza
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 42/15.09.2022 privind rectificarea/ modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

2

HCL 43/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Achiziționarea de echipamente și dotări pentru SVSU din cadrul UAT Războieni”

Vizualizeaza

3

HCL 44/15.09.2022 privind atestarea apartenentei unui imobil, teren extravilan, la inventarul domeniului public al comunei Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA AUGUST 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 34/11.08.2022 privind aprobarea participării la "Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public" cu proiectul: Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Războieni, judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

2

HCL 35/11.08.2022 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la proiectul: „Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Războieni, judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

3

HCL 36/19.08.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

4

HCL 37/19.08.2022 privind aprobarea Situaţiei financiare la data de 30.06.2022

Vizualizeaza

5

HCL 38/19.08.2022 privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului de rechizite şcolare „Primul ghiozdan"

Vizualizeaza

6

HCL 39/19.08.2022 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local

Vizualizeaza

7

HCL 40/19.08.2022  privind modificarea si completarea HCL 24/26.05.2017

Vizualizeaza

8

HCL 41/19.08.2022 privind transferul fără plată a unui microbuz şcolar

Vizualizeaza
 
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IULIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 28/11.07.2022 privind  alipirea unor loturi de teren

Vizualizeaza

2

HCL 29/11.07.2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

Vizualizeaza

3

HCL 30/11.07.2022 privind stabilirea programului de desfăşurare şi măsuri de organizare a "Sărbătorii Războienilor" din zilele de 30 -31   iulie 2022

Vizualizeaza

4

HCL 31/11.07.2022 privind actualizarea organigramei şi a statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni

Vizualizeaza

5

HCL 32/19.07.2022 privind implementarea proiectului „Achiziţionare echipament pentru activităţi de întreţinerea mediului şi a spaţiilor verzi în cadrul UAT Războieni

Vizualizeaza

6

HCL 33/19.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare echipament pentru activităţi de întreţinerea mediului şi a spaţiilor verzi în cadrul UAT Războieni"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IUNIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 24/09.06.2022 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor telmico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "

Vizualizeaza

2

HCL 25/09.06.2022 privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2021-2022

Vizualizeaza

3

HCL 26/09.06.2022 privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 32/31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

4

HCL 27/09.06.2022 privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Monument eroi"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MAI 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 19/06.05.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

2

HCL 20/06.05.2022 privind aprobarea Situatiei financiare la data de 31.03.2022

Vizualizeaza

3

HCL 21/06.05.2022 privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Borseni si extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 22/06.05.2022 privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 23/06.05.2022 privind aprobarea participarii Comunei Razboieni, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Protectia Animalelor Neamt"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA APRILIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 11/05.04.2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

2

HCL 12/05.04.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”, `n vederea depunerii `n cadrul Programului Na]ional de Investitii ,,Anghel Saligny’’

Vizualizeaza

3

HCL 13/05.04.2022 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

Vizualizeaza

4

HCL 14/05.04.2022 privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: ”MODERNIZARE REABILITARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL SPIRU HARET, COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

5

HCL 15/05.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul:
Lucrari de consolidare –restaurare si punere in valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă” finanţat prin GAL ŢINUTUL RĂZEŞILOR SUB-MĂSURA 19.2 M6/6B – DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PRIN CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL

Vizualizeaza

6

HCL 16/05.04.2022 privind modificarea Hotararii nr. 7 din 25 februarie 2022
privind dezmembrarea unui trup de teren situat în extravilanul satului Războieni, comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 17/14.04.2022 privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul:
“INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

8

HCL 18/14.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MARTIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 9/10.03.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

Vizualizeaza

2

HCL 10/10.03.2022 aprobarea marcarii si taierii unor arbori aflati pe domeniul public

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA FEBRUARIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 5/25.02.2022 privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei de 199 mp teren domeniu public, necesara pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică - CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) – Vol. 4.6.1 – PTA 2 Razboieni, com. Razboieni, jud. Neamt“

Vizualizeaza

2

HCL 6/25.02.2022 de aprobare a Acordului de asociere în vederea realizării în comun a proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele Ștefan Cel Mare,Dragomirești si Războieni din județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 7/25.02.2022 privind dezmembrarea unui trup de teren situat în extravilanul satului Războieni, comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 8/25.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Războieni, județul Neamț, pentru anul 2022

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IANUARIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 1/28.01.2021 privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023-2025

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Razboieni, judetul Neamt, la data de 31.12.2021

Vizualizeaza

4

HCL 4/28.01.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza