August 17, 2022, 9:58 pm
Home HCL Razboieni 2022
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2022
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IUNIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 24/09.06.2022 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor telmico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "

Vizualizeaza

2

HCL 25/09.06.2022 privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unei excursii şcolare cu elevii care au avut merite deosebite la învăţământ, în anul şcolar 2021-2022

Vizualizeaza

3

HCL 26/09.06.2022 privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 32/31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Războieni, judeţul Neamţ

Vizualizeaza

4

HCL 27/09.06.2022 privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Monument eroi"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MAI 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 19/06.05.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

2

HCL 20/06.05.2022 privind aprobarea Situatiei financiare la data de 31.03.2022

Vizualizeaza

3

HCL 21/06.05.2022 privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Borseni si extravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 22/06.05.2022 privind dezmembrarea unui drum situat in intravilanul satului Razboieni, comuna Razboieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 23/06.05.2022 privind aprobarea participarii Comunei Razboieni, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Protectia Animalelor Neamt"

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA APRILIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 11/05.04.2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

2

HCL 12/05.04.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”, `n vederea depunerii `n cadrul Programului Na]ional de Investitii ,,Anghel Saligny’’

Vizualizeaza

3

HCL 13/05.04.2022 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

Vizualizeaza

4

HCL 14/05.04.2022 privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: ”MODERNIZARE REABILITARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL SPIRU HARET, COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

5

HCL 15/05.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul:
Lucrari de consolidare –restaurare si punere in valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă” finanţat prin GAL ŢINUTUL RĂZEŞILOR SUB-MĂSURA 19.2 M6/6B – DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PRIN CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL

Vizualizeaza

6

HCL 16/05.04.2022 privind modificarea Hotararii nr. 7 din 25 februarie 2022
privind dezmembrarea unui trup de teren situat în extravilanul satului Războieni, comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

7

HCL 17/14.04.2022 privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul:
“INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DE INTERES PUBLIC IN COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

8

HCL 18/14.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț”

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA MARTIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 9/10.03.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

Vizualizeaza

2

HCL 10/10.03.2022 aprobarea marcarii si taierii unor arbori aflati pe domeniul public

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA FEBRUARIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 5/25.02.2022 privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei de 199 mp teren domeniu public, necesara pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică - CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) – Vol. 4.6.1 – PTA 2 Razboieni, com. Razboieni, jud. Neamt“

Vizualizeaza

2

HCL 6/25.02.2022 de aprobare a Acordului de asociere în vederea realizării în comun a proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele Ștefan Cel Mare,Dragomirești si Războieni din județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 7/25.02.2022 privind dezmembrarea unui trup de teren situat în extravilanul satului Războieni, comuna Războieni, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 8/25.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Războieni, județul Neamț, pentru anul 2022

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU LUNA IANUARIE 2022 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

HCL 1/28.01.2021 privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023-2025

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Razboieni, judetul Neamt, la data de 31.12.2021

Vizualizeaza

4

HCL 4/28.01.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online