April 12, 2024, 11:44 pm
Home HCL Razboieni 2024
HCL Razboieni 2024
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL
 
RAZBOIENI PENTRU ANUL
 
2024
 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA MARTIE2024 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

H.C.L. 10/13.03.2024 privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii contributiei pentru anul 2024 cât si pentru modificarea statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Metropolitan Gaz”

Vizualizeaza

2

H.C.L. 11/13.03.2024 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziționare autoutilitară cu benă basculabilă pentru dotarea SVSU din cadrul UAT Războieni”

Vizualizeaza

3

H.C.L. 12/13.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Achiziționare autoutilitară cu benă basculabilă pentru dotarea SVSU din cadrul UAT Războieni”

Vizualizeaza

 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA FEB2024 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

H.C.L. 7/29.02.2024 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Vizualizeaza

2

H.C.L. 8/29.02.2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă pentru

Vizualizeaza

 
 
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL RAZBOIENI PENTRU
LUNA IAN2024 
 

Nr.crt

HCL Razboieni 

Pdf

1

H.C.L. 1/31.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Razboieni pentru anul 2024 si estimarilor de bugetbpentru perioada 2025-2027

Vizualizeaza

2

H.C.L. 2/31.01.2024 privind darea în folosință gratuită către Delgaz Grid SA Tg. Mureș, pe durata existenței capacităților energetice a supafeței de 26 mp teren

Vizualizeaza

3

H.C.L. 3/31.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru primarul, viceprimarul, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și indemnizația consilierilor locali

Vizualizeaza

4

H.C.L. 4/31.01.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

H.C.L. 5/31.01.2024 privind aprobarea Situatiilor financiare aferente anului 2023

Vizualizeaza

6

H.C.L. 6/31.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare in anul 2024

Vizualizeaza