December 7, 2021, 8:44 am
Home Informatii utile pentru persoanele cu handicap
Stimati cetateni,
Transparenta actului administrativ si implicarea cetatenilor în luarea deciziilor de interes major sunt coordonatele de baza ale activitatii mele iar ca  primar  va asigur de disponibilitatea institutiei pe care o reprezint de a fi oricând un partener de dialog cu locuitorii comunei.
Astfel pentru a veni in sprijinul accesibilitatii persoanelor cu handicap  in acest site a fost creata o  sectiune speciala cu informatii utile pentru acestia.
Sunt prezentate date utile legate de actele necesare pentru intocmirea anchetelor sociale in vederea incadrarii intr-un grad de handicap  , pentru angajarea ca asistent personal etc.
De asemenea puteti folosi  rubrica de “Contact” pentru a  trimite  opiniile dumneavoastra legate de alte informatii pe care le considerati utile pentru dumneavoastra si care ar mai trebui adaugate pe acest site.
Primar,
Nicorescu Neculai
Va prezentam mai jos citeva din cele mai importante legi din domeniu asistentei sociale:
1. Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,2. H.G. 268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,3.  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare,4.  H.G. nr. 250/1992 republicata - privind concediul de odihna ?i alte concedii ale salaria?ilor din administra?ia publica, din regiile autonome cu specific deosebit ?i din unita?ile bugetare,5. Ordinul nr.794/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,6. Ordinul 380/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,7.  H.G. 449/2009 - privind modificarea ?i completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor O.U.G. 126/2008 - privind modificarea ?i completarea unor acte normative în vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru ?omaj ?i nivelul salariului de baza minim brut pe ?ara ?i a stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare,8. Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice,9. H.G. 1225/2011 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ?ara garantat în plata,10. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,11. Legea 292/2011 - asisten?ei sociale,12. O.G.U. 124/2011 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asisten?a sociala13. Legea 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 - pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 - privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar,14. Legea 294/2011 - privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012,15. H.G. 500/2011 - privind registrul general de eviden?a al salariilor,16. Hotarârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea ?i func?ionarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,17. Ordinul nr. 18/2003 - privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea intr-un grad de handicap.18. Ordinul 319/2007 - privnd aprobarea tematicii de instruire a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,19. H.C.L. 964/2009 - privind obligatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitate
1. Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,
2. H.G. 268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,
3.  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare,
4.  H.G. nr. 250/1992 republicata - privind concediul de odihna ?i alte concedii ale salaria?ilor din administra?ia publica, din regiile autonome cu specific deosebit ?i din unita?ile bugetare,
5. Ordinul nr.794/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,
6. Ordinul 380/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,
7.  H.G. 449/2009 - privind modificarea ?i completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor O.U.G. 126/2008 - privind modificarea ?i completarea unor acte normative în vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru ?omaj ?i nivelul salariului de baza minim brut pe ?ara ?i a stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare,
8. Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice,
9. H.G. 1225/2011 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ?ara garantat în plata,
10. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,
11. Legea 292/2011 - asisten?ei sociale,
12. O.G.U. 124/2011 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asisten?a sociala
13. Legea 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 - pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 - privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar,
14. Legea 294/2011 - privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012,
15. H.G. 500/2011 - privind registrul general de eviden?a al salariilor,
16. Hotarârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea ?i func?ionarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
17. Ordinul nr. 18/2003 - privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea intr-un grad de handicap.
18. Ordinul 319/2007 - privnd aprobarea tematicii de instruire a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
19. H.C.L. 964/2009 - privind obligatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitate
a. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRARII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULTI -
Copii dupa :
·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expira, ( în cazul revizuirilor),
·         Referat de specialitate pentru încadrare în grad de handicap,
·         Scrisoare medicala - medic de familie,
·         2 adeverinte medicale de la 2 medici diferiti, ( în cazul bolnavilor cu deficiente de vedere),
·         Acte de identitate bolnav si membrii familiei care locuiesc cu acesta,
·         Certificat de casatorie/deces sau sentinta de divort, dupa caz,
·         Cupoane de pensie, ( în cazul pensionarilor ).
INFORMATII REFERITOARE LA:
·         numele, adresa cabinetului si numarul de telefonul al medicului de familie al bolnavului,
·         numele, adresa, numarul de telefon al copiilor bolnavului,
·         religie, studii, profesie, loc de munca, venituri realizate pentru bolnav si membrii familiei,
·         statutul locuintei de la adresa bolnavului, numar de camere, dotari, etc.
b. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRARII ÎN GRAD DE HANDICAP - MINORI -
Copii dupa:
·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expira, ( în cazul revizuirilor),
·         Certificat medical - medic specialist,
·         Fisa sintetica - medic de familie,
·         Fisa psihologica,
·         Traseu educational ( în cazul copiilor care frecventeaza forme de învatamânt ),
·         Certificat de nastere minor în cauza si frati, dupa caz,
·         Acte de identitate parinti si membrii familiei care locuiesc cu minorul,
·         Certificat de casatorie pentru parinti, /deces sau sentinta de divort, dupa caz,
INFORMATII REFERITOARE LA:
·         religie, studii, profesie, loc de munca, venituri realizate minor si membrii familiei,
·         statutul locuintei de la adresa minorului, numar de camere, dotari, etc.
c. ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL
·         Dosar plic;
·         Cerere de angajare;
·         Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
·         Copie Carnetul de munca;
·         Repartitie de la A.J.O.F.M.;
·         Copie de pe Decizia de pensionare de limita de vârsta (unde este cazul);
·         Dosar medical;
·         Cazier judiciar;
·         Copie de pe actul de studii;
·         Copie de pe actul de stare civila;
·         Curriculum vitae (autobiografie);
·         Copie de pe certificatul de  persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul însarcinat cu primirea dosarului;
·         Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de nastere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
·         Cupon de pensie al bolnavului;
·         Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali în cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamânt;
·         Ancheta sociala.
Pentru mai multe informatii legate de asistenta sociala va puteti adresa referentului de specialitate domna Puica Georgeta la numarul de telefon 0233/596548 sau pe e-mail-ul primariapiatrasoimului7 @ gmail . com

Stimati cetateni,

Transparenta actului administrativ si implicarea cetatenilor în luarea deciziilor de interes major sunt coordonatele de baza ale activitatii mele iar ca  primar  va asigur de disponibilitatea institutiei pe care o reprezint de a fi oricând un partener de dialog cu locuitorii comunei

Astfel pentru a veni in sprijinul accesibilitatii persoanelor cu handicap  in acest site a fost creata o  sectiune speciala cu informatii utile pentru acestia.

Sunt prezentate date utile legate de actele necesare pentru intocmirea anchetelor sociale in vederea incadrarii intr-un grad de handicap  , pentru angajarea ca asistent personal etc.

De asemenea puteti folosi  rubrica de “Contact” pentru a  trimite  opiniile dumneavoastra legate de alte informatii pe care le considerati utile pentru dumneavoastra si care ar mai trebui adaugate pe acest site.

 

Primar,
Taralunga Sebastian-Bogdan

 


Va prezentam mai jos citeva din cele mai importante legi din domeniu asistentei sociale:
1. Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,

2. H.G. 268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si modificata,

3.  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare,

4.  H.G. nr. 250/1992 republicata - privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare,

5. Ordinul nr.794/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,

6. Ordinul 380/2002 - privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,

7.  H.G. 449/2009 - privind modificarea si completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor O.U.G. 126/2008 - privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si a stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare,

8. Legea 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice,

9. H.G. 1225/2011 - pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata,

10. Legea 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,

11. Legea 292/2011 - asistentei sociale,

12. O.G.U. 124/2011 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala

13. Legea 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 - pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 - privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar,

14. Legea 294/2011 - privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012,

15. H.G. 500/2011 - privind registrul general de evidenta al salariatilor,

16. Hotarârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,

17. Ordinul nr. 18/2003 - privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea intr-un grad de handicap.

18. Ordinul 319/2007 - privnd aprobarea tematicii de instruire a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,

19. H.C.L. 964/2009 - privind obligatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitatea. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRARII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULTI -
Copii dupa :
·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expira, ( în cazul revizuirilor),
·         Referat de specialitate pentru încadrare în grad de handicap,
·         Scrisoare medicala - medic de familie,
·         2 adeverinte medicale de la 2 medici diferiti, ( în cazul bolnavilor cu deficiente de vedere),
·         Acte de identitate bolnav si membrii familiei care locuiesc cu acesta,
·         Certificat de casatorie/deces sau sentinta de divort, dupa caz,
·         Cupoane de pensie, ( în cazul pensionarilor ).  
INFORMATII REFERITOARE LA:
·         numele, adresa cabinetului si numarul de telefonul al medicului de familie al bolnavului,
·         numele, adresa, numarul de telefon al copiilor bolnavului,
·         religie, studii, profesie, loc de munca, venituri realizate pentru bolnav si membrii familiei,
·         statutul locuintei de la adresa bolnavului, numar de camere, dotari, etc.   b. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRARII ÎN GRAD DE HANDICAP - MINORI -
Copii dupa:
·         Certificat de încadrare în grad de handicap care expira, ( în cazul revizuirilor),
·         Certificat medical - medic specialist,
·         Fisa sintetica - medic de familie,
·         Fisa psihologica,
·         Traseu educational ( în cazul copiilor care frecventeaza forme de învatamânt ),
·         Certificat de nastere minor în cauza si frati, dupa caz,
·         Acte de identitate parinti si membrii familiei care locuiesc cu minorul,
·         Certificat de casatorie pentru parinti, /deces sau sentinta de divort, dupa caz,
INFORMATII REFERITOARE LA:
·         religie, studii, profesie, loc de munca, venituri realizate minor si membrii familiei,
·         statutul locuintei de la adresa minorului, numar de camere, dotari, etc.

c. ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL
·         Dosar plic;
·         Cerere de angajare;
·         Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
·         Copie Carnetul de munca;
·         Repartitie de la A.J.O.F.M.;
·         Copie de pe Decizia de pensionare de limita de vârsta (unde este cazul);
·         Dosar medical;
·         Cazier judiciar;
·         Copie de pe actul de studii;
·         Copie de pe actul de stare civila;
·         Curriculum vitae (autobiografie);
·         Copie de pe certificatul de  persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul însarcinat cu primirea dosarului;
·         Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de nastere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
·         Cupon de pensie al bolnavului;
·         Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali în cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamânt;
·         Ancheta sociala.


1. Pentru mai multe informatii legate de asistenta sociala va puteti adresa referentului de specialitate doamna Alungulesei Ana-Maria la numarul de telefon 0233/292901 sau pe e-mail-ul primariarazboieni @ yahoo . com

2. AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA NEAMT   la numerele de telefon 0233 233504;   0233 220763     fax  0233 220923  ;  0233 220957

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online