December 1, 2023, 3:13 pm
Home Monitorul Local al Comunei Razboieni

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI RAZBOIENI

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea I

Vizualizare

1

Statutul Comunei Razboieni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea II

Vizualizare

1

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Razboieni

Vizualizeaza

2

Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Comunei Razboieni

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea III

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate

Vizualizeaza

3

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2019

       Vizualizeaza

4

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2020

Vizualizeaza

5

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2021

Vizualizeaza

6

Hotararile Consiliului Local Razboieni adoptate in anul 2022

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna ianuarie 2023

Vizualizeaza

2

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna februarie 2023

Vizualizeaza

3

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna martie 2023

Vizualizeaza

4

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna aprilie 2023 Vizualizeaza

5

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna mai 2023 Vizualizeaza

6

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iunie 2023 Vizualizeaza

7

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iulie 2023 Vizualizeaza

8

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna august 2023 Vizualizeaza

9

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna septembrie 2023 Vizualizeaza

10

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna octombrie 2023 Vizualizeaza

Arhiva2022

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna ianuarie 2022

Vizualizeaza

2

Dispozitiile emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna februarie2022

Vizualizeaza

3

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna martie 2022

Vizualizeaza

4

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna aprilie 2022

Vizualizeaza

5

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna mai 2022

Vizualizeaza

6

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iunie 2022

Vizualizeaza

7

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iulie 2022

Vizualizeaza

8

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna august 2022

Vizualizeaza

9

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna sept 2022

Vizualizeaza

10

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna oct 2022

Vizualizeaza

11

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna nov 2022

Vizualizeaza

12

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna dec2022

Vizualizeaza

Arhiva 2021

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

Vizualizeaza

3

Dispozitiile 1-10 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna ianuarie 2021

Vizualizeaza

4

Dispozitiile 11-27emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna februarie2021

Vizualizeaza

5

Dispozitiile 28-35 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna martie 2021

Vizualizeaza

6

Dispozitiile 38-42 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna aprilie 2021

Vizualizeaza

7

Dispozitiile 47-50 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iunie 2021

Vizualizeaza

8

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iulie 2021

Vizualizeaza

9

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna august 2021

Vizualizeaza

10

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna septembrie 2021

Vizualizeaza

11

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna octombrie 2021

Vizualizeaza

12

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna noiembrie 2021

Vizualizeaza

13

Dispozitiile  emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna decembrie 2021

Vizualizeaza

Arhiva 2020

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea IV

Vizualizare

1

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

Vizualizeaza

2

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

Vizualizeaza

3

Dispozitiile 1-11 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna ianuarie 2020

Vizualizeaza

4

Dispozitiile 12-20 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna februarie2020

Vizualizeaza

5

Dispozitiile 21-33 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna martie 2020

Vizualizeaza

6

Dispozitiile 35-39 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna mai 2020

Vizualizeaza

7

Dispozitiile 41-48 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iunie 2020

Vizualizeaza

8

Dispozitiile 50-54 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna iulie 2020

Vizualizeaza

9

Dispozitiile 56-68 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna august 2020

Vizualizeaza

10

Dispozitiile 75-83 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna oct2020

Vizualizeaza

11

Dispozitiile 84-94 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna nov2020

Vizualizeaza

12

Dispozitiile 84-94 emise de Primarul Comunei Razboieni, cu caracter normativ in luna dec2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea V

Vizualizare

1

Bugetul Comunei Razboieni pe anul 2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Vizualizeaza

2

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarâri ?i dispozi?ii cu caracter normativ

Vizualizeaza

3

Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autorita?ile administra?iei publice locale

Vizualizeaza

4

Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Vizualizeaza

5

Alte documente de interes public

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Minute sedinte publice locale pe anul 2023

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Procesele verbale ale sedintelor Consiliul Local al Comunei Razboieni pe anul 2023

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

Monitorul Local sectiunea VI

Vizualizare

1

Declaratii de casatorie

Vizualizeaza