December 1, 2023, 4:25 pm
Home Postul de politie

SECTIA 6 DE POLITIE PENTRU MEDIU RURAL RAZBOIENI

IMPUTERNICIT SEF SECTIE  -

  • Comisar sef de politie  Pavel Marian

AGENTI DE POLITIE - POSTUL DE POLITIE RAZBOIENI

  • Agent principal de politie Nichita Gheorghe

 TELEFOANE DE CONTACT

  •     0233 / 292904
  •    112 Sistemul unic pentru apeluri de urgenta

 

Atributiile politiei conform Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

Art. 26 - (1) Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:

1. apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;

2. aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi

combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

3. sprijină unităţile de jandarmerie cu informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi liniştii

publice, cu ocazia mitingurilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi altele asemenea;

4. asigură, direct sau în cooperare cu alte instituţii abilitate potrivit legii, executarea controalelor

tehnice şi intervenţiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor

explozive amplasate în scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii

persoanelor sau provocării de daune proprietăţii publice ori private;

5. avizează şi controlează, în condiţiile legii, înfiinţarea societăţilor private de detectivi, pază,

supraveghere şi gardă de corp;

6. culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;

7. realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-financiare, a8. desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;

9. asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere şi de arest preventiv

organizate în cadrul unităţilor de poliţie;

10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

11. asigură protecţia martorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii;

12. asigură, conform legii, protecţia magistraţilor şi a familiilor lor, în cazurile în care viaţa,

integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări;

13. desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării

pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;

14. desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale;

15. foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuând, prin laboratoarele şi specialiştii proprii acreditaţi, expertize criminalistice şi constatări tehnico-ştiinţifice, dispuse în condiţiile legii;

16. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a

materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;

17. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice şi stupefiante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii;

18. supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;

19. desfăşoară activităţi specifice de poliţie în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;

20. exercită controlul asupra legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români şi străini aflaţi pe teritoriul ţării, în condiţiile legii;

21. ţine evidenţa nominală a cetăţenilor români cu obligaţii militare în mediul rural;

22. organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei;

23. efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţionalităţii în România şi propune măsuri de prevenire a acesteia;

24. acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea

desfăşurării activităţii acestora;

25. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului de Interne, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de protecţie civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

26. colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei;

27. conlucrează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul unor instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere;

28. participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire,

asistenţă şi cooperare poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;

29. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.